Ekonomi

Bugün Resmi Gazete’de (09.05.2023)

İCRA VE YÖNETİM BÖLÜMÜ
ULUSLARARASI TEDAVİLER
–– Türk Devletleri Teşkilatı Hükümetleri Arasında Kolaylaştırılmış Gümrük Sınırının Tesis Edilmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasına Dair Karar (Karar No: 7237)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkmenistan Hükümeti Arasında Gümrük İşbirliğine İlişkin Ortak Danışma Komitesinin Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı’nın Kabulüne Dair Karar (Karar No: 7238)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Gıda Güvenliği Alanında Mutabakat Zaptı’nın Kabulüne Dair Karar (Karar No: 7239)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Medya ve Haberleşme Alanlarında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasına İlişkin Karar (Karar No: 7240)
–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yasa Dışı Kültür Varlıklarının Kaçakçılığına Karşı Çaba Uzlaşmasının Kabulüne Dair Karar (Karar No: 7241)
DÜZENLEMELER
–– Türkiye Barolar Birliği Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kambiyo İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Oda Muameleleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurulu Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsaların Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
KARAR
–– Malvarlığının Dondurulmasına İlişkin Karar (Karar sayısı: 2023/2)
YARGI DAİRESİ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
–– Anayasa Mahkemesinin 9/11/2022 tarih ve E:2018/164, K:2022/134 sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 9/11/2022 tarih ve E:2018/79, K:2022/135 sayılı Kararı
–– Anayasa Mahkemesinin 29/12/2022 tarih ve E:2021/83, K:2022/168 sayılı Kararı
DUYURU BÖLÜMÜ
a – Artırma, Azaltma ve İhale İlanları
b – Çeşitli Reklamlar
– Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu